۱۳۸۸ اسفند ۶, پنجشنبه

می بینمت

Check out this website I found at tar4.blogfa.com

این تار چهارم الحق که سه تار نیست البته نوعی ساز هست اما یقینا سه تار نیست...! و

Posted via web from kaspika posterous