۱۳۹۲ مرداد ۱۵, سه‌شنبه

خانه ای در کال سوسن

آدم آن چيزهايي كه توي سرش است... بايد تو دست و بالش هم باشد... آن چيزهايي را كه فهميده... دوست دارد... بكند... باهاشان زندگي كند... وگرنه يك آدم عاريه‌اي مي شود... عوضي... حسرت‌به‌دل....
از کتاب "خانه ای در کال سوسن" نوشته خسرو حمزوی