۱۳۹۰ آبان ۲۷, جمعه

باران هاي دور

 و من؛ به جاي تمام باران هايي كه دور از تو چكيده اند مي گريم، كدامين آفتاب اين پناهگاه خيس را گرم مي كند


۱۳۹۰ تیر ۲۹, چهارشنبه

ودود مؤذن پسر حاج سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی ...

ودود مؤذن پسر حاج سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی و برادرزاده مرحوم استاد رحیم مؤذن‌زاده از قناری عاشق می‌خواند

درباره ودود: http://goo.gl/hh9U5
youtube.com - ودود موذن نقاش،موسيقي دان و پيكرتراش آذربایجان جنوبی - ایران است. ودود مؤذن به سال ۱۳۳۹ در شهر اردبیل در خانواده‌ای مذهبی زاده‌شد. به لحاظ موروثی بودن صدای خوش در خانواده مؤذن‌زاده اردبیلی وی نیز از...
View or comment on Mostafa Ak.poor's post »
The Google+ project makes sharing on the web more like sharing in real-life.
Join Google+
You received this message because Mostafa Ak.poor shared it with operaian.press@blogger.com. Unsubscribe from these emails.

۱۳۹۰ تیر ۲۱, سه‌شنبه

بخاطر رنگ و رنٍگ و رینگ ش به دیدنش می ارزد...

Mostafa Ak.poor shared an album with you.
بخاطر رنگ و رنٍگ و رینگ ش به دیدنش می ارزد البته منهای مانیفست حالا که رسید به سبزه....هر چی بگی....
...and 5 more photos.
View album
The Google+ project is currently working out all the kinks with a small group of testers. If you're not able to access Google+, please check back again soon. Learn more.
You received this message because Mostafa Ak.poor shared it with operaian.press@blogger.com. Unsubscribe from these emails.

۱۳۹۰ تیر ۲۰, دوشنبه

نسل ما نسلی بود که: یواشکی بوسید یواشکی نوشید...

نسل ما نسلی بود که:
یواشکی بوسید
یواشکی نوشید
یواشکی خندید
یواشکی حرف زد
یواشکی فکر کرد
یواشکی اعتراض کرد
یواشکی گریه کرد
یواشکی آرزو کرد
یواشکی دعا کرد
یواشکی درد و دل کرد
یواشکی انتخاب کرد
یواشکی عاشق شد
یواشکی.........

+reza rezaei
View or comment on Mostafa Ak.poor's post »
The Google+ project is currently working out all the kinks with a small group of testers. If you're not able to access Google+, please check back again soon.
Learn more about Google+
You received this message because Mostafa Ak.poor shared it with operaian.press@blogger.com. Unsubscribe from these emails.

۱۳۹۰ خرداد ۳, سه‌شنبه

شریعتی،مزینانی،علی (شمع)

غریب است دوست داشتن.
و عجیب تر از آن است دوست داشته شدن…
وقتی می‌دانیم کسی با جان... و دل دوستمان دارد …
و نفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ریشه دوانده؛
به بازیش می‌گیریم هر چه او عاشق‌تر، ما سرخوش‌تر، هر چه او دل نازک‌تر، ما بی رحم ‌تر.
تقصیر از ما نیست؛
تمامیِ قصه هایِ عاشقانه، اینگونه به گوشمان خوانده شده‌اند