۱۳۸۸ اسفند ۱۷, دوشنبه

ارتش سری

نوستالژی ها نان نیستند آب نیستند اما گاهی مزه کردن آنها از هردو ارجح ترند...و یادش بخیر

Posted via web from kaspika posterous